شرکت ساختمانی یگانه پویای البرز طراحی نظارت اجرا نقشه برداری و تفکیک اراضی http://yeganehpoia.mihanblog.com 2018-03-18T05:19:26+01:00 text/html 2013-05-01T08:18:59+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی- اینم از مهندسای خارجی :) http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/53 <h2><a href="http://civil8590.mihanblog.com/post/254" rel="bookmark">عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی- اینم از مهندسای خارجی :)</a></h2> <p class="p-who">&nbsp;</p> <div class="p-con clearfix"> <p style="text-align: center;">اشتباه در مراحل ابتدایی ساخت یک آسمانخراش در دوبی</p><p style="text-align: center;"><img title="www.ebhamlinks.com | عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی" src="http://www.ebhamlinks.com/up/During_the_construction_of_another_skyscraper_in_Dubai_th.jpg" alt="www.ebhamlinks.com | عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی"></p><p style="text-align: center;"><img title="www.ebhamlinks.com | عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی" src="http://www.ebhamlinks.com/up/During_the_construction_of_another_skyscraper_in_Dubai_th_2.jpg" alt="www.ebhamlinks.com | عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی"></p><p style="text-align: center;"><img title="www.ebhamlinks.com | عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی" src="http://www.ebhamlinks.com/up/During_the_construction_of_another_skyscraper_in_Dubai_th_3.jpg" alt="www.ebhamlinks.com | عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی"></p><p><img class="aligncenter" title="www.ebhamlinks.com | عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی" src="http://www.ebhamlinks.com/up/During_the_construction_of_another_skyscraper_in_Dubai_th_4.jpg" alt="www.ebhamlinks.com | عکس اشتباه وحشتناک در ساختن یک آسمانخراش در دوبی"></p> <div class="cb_share clearfix"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://civil8590.mihanblog.com/post/254&amp;title=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%20%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C-%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%20:%29"> <br> </a> </div> </div> text/html 2013-04-25T07:40:23+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی ساخت خانه امن در زیر زمین http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/52 <h2><a href="http://civil8590.mihanblog.com/post/200" rel="bookmark"> ساخت خانه امن در زیر زمین </a></h2> <p class="p-who"><b></b><br></p> <div id="ViewNewsSum"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblNewsSum">طراحان به دنبال طرحی جنبشی برای معماری هستند تا پناهگاهی امن و مطمئن در مکان‌های ناامن و در معرض طوفان‌های شدید بسازند. </span> </div> <img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_imgNews" class="margin5" src="http://memarinews.com/Image/News/2012/9/9256_634844386153910000_l.jpg" style="border-width:0px;" align="left"> <div class="nBody"> <br><div align="justify"><a target="_blank" href="http://memarinews.com/Pages/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C%20%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF.%20">اختصاصی معماری نیوز:</a><br><br>پروژه‌ Ted Givens از میان 10 طرح در هنگ‌کنگ انتخاب شد. <br>طراحان به دنبال طرحی جنبشی برای معماری هستند تا پناهگاهی امن و مطمئن در مکان‌های ناامن و در معرض طوفان‌های شدید بسازند. <br><br>هدف رهایی از راه‌های استاتیک ساخت و ایجاد روش استفاده از فن‌آوری است که در پاسخ به محیط به روش دینامیک کسب می‌شود. «پایداری حادث شده» نیروی طوفان‌ها و بادهای با سرعت بالا را ارزیابی می‌کند.<br><br>یک خانه چگونه می‌تواند نسبت به محیط پیرامونش واکنش نشان دهد؟ <br><br>پاسخ جایی «بین درب گاراژها، گل‌ها و ذهنیت بقای لاک‌پشت است». این طرح پیشرو شامل پناهگاهی است که در مواقع اضطراری و شرایط نامتعادل آب و هوایی و برای امنیت ساکنان به زیر زمین فرو می‌رود. <br><br><img src="http://memarinews.com/Image/News/design%20tornado%20image1.jpg"><br><br>تعدادی اهرم هیدرولیک حرکات خانه به درون و بیرون را کنترل می‌کنند. این اهرم‌ها همچنین کنترل پوسته بیرونی را بر عهده دارند که می‌تواند در پاسخ به محرک‌های خارجی تاب برداشته و از مقابل نیروهای مخرب، نظیر بادهای سهمگین ، منحرف شود. <br><br>فن‌آوری پوسته خارجی کارآمد و بادوام بوده و در واقع مانعی در برابر آب و هوای منفعل است که شامل عایق شفافی است که بین دو لایه کولار قرار گرفته و اجازه می‌دهد نور از روزنه‌های آن به داخل سازه نفوذ نماید. <br><br><img src="http://memarinews.com/Image/News/design%20tornado%20image2.jpg"><br><br>سقف سازه با لایه عایق ضدآبی پوشیده شده تا از باران و سیل در امان بماند. به قول Givens امن‌ترین جا زیر زمین است!<br><br>Givens و همکارانش امیدوارند تا بتوانند در فن‌آوری و پناهگاه‌ بشر نوآوری بوجود آورند. به جای تسلط و جابجایی چشم‌انداز، این طرح جدید راه حلی ارائه می‌دهد که با پارامترهای محیط همسو بوده و واکنشی منفعالانه دارد. <br><br>تجمع این خانه‌ها در کنار یکدیگر منجر به ایجاد محله‌ای می‌شود که از طریق شبکه‌های سنسوری با یکدیگر در ارتباطند و اطلاعات آب و هوایی را از خانه‌ای به خانه دیگر رد و بدل می‌کنند.<br><br><img src="http://memarinews.com/Image/News/design%20tornado%20image3.jpg"><br><br>مصالحی که Givens و همکارانش در ساخت این خانه‌ها استفاده می‌کنند نیز متفاوت بوده و پوسته بیرونی سقف از جنسی است که در برابر شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم است. <br><br>این تیم در حال بررسی عایق فوتوکاتالیستی و نانولوله‌های کربنی است که&nbsp; آلودگی را جذب و تصفیه کرده و مستقیماً به سوخت برای خانه تبدیل می‌نماید. این مثال تنها یکی از مزیت‌ها و قابلیت‌های این فن‌آوری است.<br><br><img src="http://memarinews.com/Image/News/design%20tornado%20image4.jpg"><br><img src="http://memarinews.com/Image/News/design%20tornado%20image5.jpg"><br><img src="http://memarinews.com/Image/News/design%20tornado%20image6.jpg"><br><img src="http://memarinews.com/Image/News/design%20tornado%20image7.jpg"><br><br><br><br></div> </div> <div class="nNewsFooter"> </div><b> منبع: سایت خبری / تحلیلی معماری نیوز - ترجمه : سمیه پیلوار </b> <p><br></p> text/html 2013-04-25T07:36:14+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی طراحی بادبند همگرا http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/51 <h2><a href="http://civil8590.mihanblog.com/post/244" rel="bookmark">طراحی بادبند همگرا</a></h2> <p class="p-who"><b></b><br></p> <div class="widget HTML" id="HTML11"> <div class="widget-content"> </div> <span class="widget-item-control"> </span> </div><div class="widget HTML" id="HTML2"> <div class="widget-content"> <img src="https://lh5.googleusercontent.com/-VQhQrXc4gmY/UWbXAJ5msuI/AAAAAAAALok/GOq_ufsIA5A/s30/Untitled-2.png"> </div> <span class="widget-item-control"> </span> </div> <a name="2331868268103948747"></a> <div class="bposttitle"> <h2 class="post-title entry-title"> <a href="http://www.civilax.com/2013/04/seismic-design-of-concentrically-braced.html">Seismic Design of a Concentrically Braced Frame</a> </h2> <div class="postmeta"><br></div> </div> <div dir="ltr" style="text-align: left;"> <div class="img_align_center " style="-webkit-box-shadow: none !important; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: white; color: black; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; margin: 0px auto; orphans: auto; padding: 0px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://3.bp.blogspot.com/-Yewqbld7Jq8/UV-D8BbswBI/AAAAAAAALm0/6UG6zpsIahA/s1600/28_First_Image.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh3.ggpht.com/-Yewqbld7Jq8/UV-D8BbswBI/AAAAAAAALm0/6UG6zpsIahA/s1600/28_First_Image.jpg" border="0"></a></div> <div style="text-align: center;"> <br></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">In frames with concentric diagonal bracings the dissipative zones are located in the tension diagonals only. In this case, the yielding of the tension diagonals should occur before yielding or buckling of the beams or columns and before the failure of the connections. The compressive diagonals do not contribute to the ductility of the frame because they can fail due to buckling. In this article we will present how to calculate the minimum axial force resistance requirement of beams and columns according to EN 1998-1 clause 6.7.4.</span></span><br> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"></span></span><br> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">The following figure shows an idealised concentrically braced frame in which the masses are concentrated at the nodes and all the connections between the members are assumed to be pinned. The loads were calculated using the provisions of Eurocode 8 (EN 1998-1) for dissipative behaviour (q&gt;1.50).&nbsp;</span></span><br> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></span><a href="http://1.bp.blogspot.com/-XPxNUweKh7c/UV-EFcK3kDI/AAAAAAAALm8/kEeSA8Uv8CQ/s1600/28_CBF.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh3.ggpht.com/-XPxNUweKh7c/UV-EFcK3kDI/AAAAAAAALm8/kEeSA8Uv8CQ/s640/28_CBF.jpg" border="0" height="275" width="640"></a></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> <div class="img_align_center " style="-webkit-box-shadow: none !important; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: white; color: black; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; margin: 0px auto; orphans: auto; padding: 0px; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Total gravity load: 840 kN</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Total seismic lateral load: 270 kN</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">sinφ=3/5=0.60</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">cosφ=4/5=0.80</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">N</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Ed,1</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">*cosφ=270 =&gt; N</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Ed,1</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">=337.50 kN</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">N</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Ed,2</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">*cosφ=180 =&gt; N</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Ed,2</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">=225 kN</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">The yield strength of steel is f</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">y</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">=355 N/mm</span><sup style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: super; white-space: normal; word-spacing: 0px;">2</sup><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">.</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">A</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">min</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">*f</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">y</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">&gt;=N</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Ed,1</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt; A</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">min</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">&gt;=337.50*10</span><sup style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: super; white-space: normal; word-spacing: 0px;">3</sup><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">/355 = 950.70 mm</span><sup style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: super; white-space: normal; word-spacing: 0px;">2</sup><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Choose CHS 114.3 x 3.6</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">A=1250 mm</span><sup style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: super; white-space: normal; word-spacing: 0px;">2</sup><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>and i=39.20 mm</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">The non-dimensional slenderness of the bracing should be less than 2.00 in order to limit early buckling.</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><u style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">λ</u><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">=(L/i)/(93.9*ε)=(5000/39.20)/(93.9*(235/355)</span><sup style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: super; white-space: normal; word-spacing: 0px;">0.50</sup><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">)=1.66 &lt; 2.00 OK</span><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><br style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Ω=N</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">pl,Rd</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">/N</span><sub style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: sub; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Ed,1</sub><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">=1250*355/(337.50*10</span><sup style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; vertical-align: super; white-space: normal; word-spacing: 0px;">3</sup><span style="background-color: white; color: black; display: inline ! important; float: none; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;">)=1.314<br></span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"></span></span> <br> <div class="cms_table" style="background-color: white; color: black; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; margin: 0px; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; padding: 1px; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> <table class="cms_table_grid" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; margin-bottom: 0px; width: 700px;"><tbody> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Vertical Members - Columns</b></span></span></td><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Horizontal Members - Beams</b></span></span></td></tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><u>Internal Column - 1st Level:</u></span></span></td><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><u>Internal Beam - 1st Level:</u></span></span></td></tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=280 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=337.50 kN<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=280+1.10*1.25*1.314*337.50 =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=889.77 kN (compression)</span></span></td><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=0 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=15+225*0.80+30-337.50*0.80=-45 kN<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=0+1.10*1.25*1.314*(-45) =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=-81.30 kN (tension)</span></span></td></tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><u>Internal Column - 2nd Level:</u></span></span></td><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><u>Internal Beam - 2nd Level:</u></span></span></td></tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=140 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=135 kN<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=140+1.10*1.25*1.314*135 =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=383.91 kN (compression)</span></span></td><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=0 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=30+60-225*0.80=-90 kN<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=0+1.10*1.25*1.314*(-90) =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=-162.60 kN (tension)</span></span></td></tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><u>External Column - 1st Level:</u></span></span></td><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><u>External Beam - 1st Level:</u></span></span></td></tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=140 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=-337.50+202.50=-135 kN<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=140+1.10*1.25*1.314*(-135) =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=-103.91 kN (tension)<br><br>The gravity load N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=140 kN is more critical!</span></span></td><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=0 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=15+225*0.80=195 kN<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=0+1.10*1.25*1.314*195 =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=352.31 kN (compression) or<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=0 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=15 kN<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=0+1.10*1.25*1.314*15 =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=27.10 kN (compression)</span></span></td></tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><u>External Column - 2nd Level:</u></span></span></td><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><u>External Beam - 2nd Level:</u></span></span></td></tr> <tr class="cms_table_grid_tr" valign="top"><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=70 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=-135+135=0 kN<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=70+1.10*1.25*1.314*0 =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=70 kN (compression)</span></span></td><td class="cms_table_grid_td" style="border: 3px solid rgb(153, 153, 153); margin: 0px; padding: 0.5em;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=0 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=30 kN<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=0+1.10*1.25*1.314*30 =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=54.20 kN (compression) or<br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>=0 kN and Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub>=-30 kN<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br><br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=N<sub style="vertical-align: sub;">Ed,G</sub>+1.10*γ<sub style="vertical-align: sub;">ov</sub>*Ω*Ν<sub style="vertical-align: sub;">Εd,E</sub><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>=&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=0+1.10*1.25*1.314*(-30) =&gt;<br>N<sub style="vertical-align: sub;">pl,Rd</sub>(Μ<sub style="vertical-align: sub;">Εd</sub>)&gt;=-54.20 kN (tension)</span></span></td></tr> </tbody></table> </div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"></span></span></div> <a class="goog-inline-block share-button sb-facebook" href="http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=7514501211430254063&amp;postID=2331868268103948747&amp;target=facebook" target="_blank" title="Share to Facebook"><span class="share-button-link-text"></span></a> <p><br></p> text/html 2013-04-25T07:34:59+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی بیوگرافی مهندس شاپور طاحونی http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/50 <h2><a href="http://civil8590.mihanblog.com/post/119" rel="bookmark">بیوگرافی مهندس شاپور طاحونی</a></h2> <p class="p-who"><b></b><br></p> <br> <div class="blogPostImage"> <a style="border-radius: 4px 4px 4px 4px; " href="http://ascs.ir/?p=66" class="img rounded"><img src="http://ascs.ir/wp-content/themes/unite_v1.1/parallelus-unite/includes/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/05/Copy-of-xspbesybnw__90_110_images.jpg.aspxsaite.jpg&amp;w=566&amp;h=133&amp;zc=1" alt="بیوگرافی جناب آقای مهندس شاپور طاحونی" height="133" width="566"></a> </div> <p>مهندس شاپور طاحونی در سال ۱۳۳۴ خورشیدی در شهر تهران دیده به جهان گشود.ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۸ می باشد.مهندس طاحونی پس از فراغت از تحصیل به فعالیتهای علمی و فرهنگی پرداخت. وی از سال ۱۳۶۱ تا کنون به کار تدریس و تحقیق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اشتغال دارد.نامبرده هم اکنون عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مذکور می باشد. کتابهای تالیفی “تحلیل سازه‌ها “(با همکاری مهندس لیل‌آبادی )،”طراحی سازه‌های بتن مسلح” و کتاب های ترجمه ای ” اصول مهندس ژئوتکنیک ج۱″ و دستنامه اجرای بتن (باهمکاری آقای دکتر رمضانپور و آقای مهندس پیدایش) ،مهندس شاپور طاحونی به ترتیب در سالهای ۱۳۷۳،۱۳۶۶،۱۳۶۵، ۱۳۸۴ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیده شدند.همچنین کتاب ” دستنامه اجرای بتن ” به عنوان برگزیده جشنواره مهندسی عمران انتخاب شد.<br> گروه : فنی و مهندسی<br> رشته : مهندسی راه و ساختمان<br> والدین و انساب : شاپور طاحونی فرزند مرحوم مرسل طاحونی و سرکار خانم حوا درویش آقاجانی است.<br> تحصیلات رسمی و حرفه ای : شاپور طاحونی دورة تحصیلات دبستان و دبیرستان (هدف شماره ۱ تهران) را در تهران به انجام رسانید و سپس جهت تحصیلات عالیه به دانشگاه راه یافت و در سال ۱۳۵۸ موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران گردید.<br> همسر و فرزندان : مهندس شاپور طاحونی متاهل و دارای سه فرزند می باشد.همسر ایشان سرکار خانم حکیمه غفار نژاد و فرزندان اسدالله،محمد امین و نازنین فاطمه نام دارند.<br> مشاغل و سمتهای مورد تصدی : شاپور طاحونی پس از فراغت از تحصیل به فعالیتهای علمی و فرهنگی پرداخت. وی از سال ۱۳۶۱ تا کنون به کار تدریس و تحقیق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اشتغال دارد و هم اکنون به عنوان استادیار در دانشگاه مذکور مشغول به فعالیت است. از دیگر مشاغل و سمتهای وی می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عضو انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان و چند سال عضویت در هیئت مدیره آن. ۲- عضو کمیته آیین‌نامه زلزله (استاندارد ۲۸۰۰). ۳- عضو کمیته آیین‌نامه بتن ایران. ۴- عضو کمیته آیین‌نامه بارگذاری مقررات ملی ایران (مبحث ۶). ۵- عضو انجمن مهندسین عمران و انجمن مهندسین راه و ساختمان. ۶- عضو انجمن بتن ایران. ۷- عضو کمیته مبحث بیست و یکم مقررات ملی ایران (پدافند غیرعامل) ۸- مسئول کمیته مبحث دهم مقررات ملی ایران (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)<br> جوائز و نشانها : مهندس شاپور طاحونی در کنار فعالیت های تخصصی خود دارای تالیفات و ترجمه های می باشد که از میان آنها چهار کتاب وی -دو کتاب تالیفی و دو کتاب ترجمه- در دوره های مختلف انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به عنوان کتاب سال برگزیده شده است. – انتخاب کتاب “تحلیل سازه‌ها “تالیف شاپور طاحونی ،(با همکاری مهندس لیل‌آبادی ) در سال ۱۳۶۵ به عنوان کتاب سال در علوم کاربردی – انتخاب کتاب “طراحی سازه‌های بتن مسلح”تالیف شاپور طاحونی ،در سال ۱۳۶۶ به عنوان کتاب سال در علوم کاربردی – انتخاب کتاب “اصول مهندسی ژئوتکنیک ج ۱″ ترجمه شاپور طاحونی ،در سال ۱۳۷۳ به عنوان کتاب سال – انتخاب کتاب “دستنامه اجرای بتن ” ترجمه شاپور طاحونی (باهمکاری آقای دکتر رمضانپور و آقای مهندس پیدایش)، در سال ۱۳۸۴ به عنوان کتاب سال – انتخاب کتاب فوق به عنوان کتاب برگزیده در نخستین جشنواره دو سالانه گرامیداشت برگزیدگان مهندسی عمران ایران (بهمن ماه سال ۱۳۸۶)<br> چگونگی عرضه آثار : مهندس طاحونی بیش از ۹ مقاله بزبان فارسی و بیش از ۲ مقاله بزبان انگلیسی به رشته تحریر در آورده و در نشریات معتبر علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. فعالیتهای مهندسی ،شاپور طاحونی به قرار زیر است: ۱- طراحی و نظارت براجرای ساختمانهای بلند مرتبه. ۲- طراحی خطوط لوله آبرسانی. ۳- طراحی مخازن بتنی آب (از ظرفیت ۱۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ مترمکعب). ۴- طراحی سایتهای تصفیه‌خانه آب. ۵- طراحی پلها و آبگذرها. ۶- طراحی و نظارت ایستگاههای متروی تهران. ۷- طراحی اسکله دریایی و آبگیرها. (اسکله فولاد قشم، اسکله آلومینیوم المهدی، اسکله تخلیه نفت پالایشگاه هشتم اسکله و اسکله آهن بندرامام). ۸- طراحی ساختمانهای صنعتی. ۹- طراحی سیلوها و ذخیرسازهای صنعتی. ۱۰- طراحی بندهای انحرافی و سازه‌های هیدرولیکی. ۱۱- طراحی و نظارت براجرای پل ولایت واقع در تقاطع چمران – نیایش. ۱۲- طراحی و نظارت براجرای پل شیرین‌شهر به روش طره آزاد با دهانه میانی ۱۴۶ متر. ۱۳- طراحی و ساخت دستگاه پلساز (Bridge Builder). 14- طراحی و نظارت براجرای طرح فولاد آذربایجان. ۱۵- طراحی و نظارت بر اتوبان و پل روگذر دسترسی سربندربه بندرامام. ۱۶- طراحی ساختمانهای صنعتی پتروشیمی بندرامام. ۱۷- طراحی و نظارت براسکله ۱۵۰٫۰۰۰ تنی به علاوه تعمیرات اسکله های ۱ تا ۶ بندر امام. ۱۸- طراحی و نظارت بر اسکله های ۲ تا ۷ خرمشهر.</p> <p>——————————————————————————–<br> آثار :<br> ۱&nbsp; آبرسانی و بهداشت روستایی<br> ویژگی اثر : با همکاری آقایان دکتر هرمز پازوش و مهندس سالار قباد<br> ۲&nbsp; آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی (نشریه ۲۶۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۳&nbsp; آیین‌نامه فولادی LRFD برای دفتر مطالعات وزارت مسکن<br> ویژگی اثر : ترجمه،(انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی)<br> ۴&nbsp; آیین‎نامه طراحی سیلوهای بتن‎آرمه (نشریه ۲۳۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۵&nbsp; اتصالات در سازه‌های فولادی<br> ویژگی اثر : تالیف: شاپور طاحونی، امیرپیمان زندی ناشر: دهخدا – ۱۳۸۳<br> ۶&nbsp; اجزای محدود برای تحلیل سازه ها<br> ویژگی اثر : تالیف: شاپور طاحونی (مترجم) ناشر: علم و ادب – ۰۴ اردیبهشت، ۱۳۸۶ معرفی کتاب: به گفته مولفان کتاب، روش اجزای محدود بهترین روش موجود برای تحلیل عددی محیطهای پیوسته است و گرچه دارای کاربردهایی در رشته‌های مختلف است، این کتاب فقط مختص تحلیل جامدات است. کسی که مایل به فراگیری مطالب کتاب است باید دروس پایه مهندسی و ریاضی را در سطح کارشناسی گذرانده باشد و در زمینه تحلیل و طراحی سازه‌ها به یکی از زمینه‌های مهندسی عمران، مکانیک و هوافضا علاقمند باشد. هم‌چنین باید با جبر ماتریس‌ها و برنامه‌نویسی کامپیوتر آشنا باشد. فهرست کتاب: فصل ۱: مقدمهای بر اجزای محدود فصل ۲: تنشها و کرنشهای صفحهای فصل ۳: رابطهسازی ایزوپارامتریک فصل ۴: حالت عمومی اجسام جامد فصل ۵: اجسام جامد با تقارن محوری فصل ۶: خمش ورقها فصل ۷:پوستهها (حالت عمومی) فصل ۸: پوستههای دوار فصل ۹: ارتعاش سازهها فصل ۱۰: تحلیل ناپایداری پیوست<br> ۷&nbsp; اصول مهندسی ژئوتکنیک<br> ویژگی اثر : جلد اول مکانیک خاک (برنده جایزه کتاب برگزیده در سال ۱۳۷۳). (انتشارات اندیشکاو) . مؤلفان: براجا داس، شاپور طاحونی (مترجم) ناشر: پارس آیین – ۱۴ آبان، ۱۳۸۶<br> ۸&nbsp; اصول مهندسی ژئوتکنیک<br> ویژگی اثر : جلد دوم مهندسی پی تالیف : براجا داس، شاپور طاحونی (مترجم) ناشر: (انتشارات اندیشکاو)<br> ۹&nbsp; تحلیل سازه‌ها<br> ویژگی اثر : تالیف-با همکاری مهندس لیل‌آبادی -این کتاب در دوره ششم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و برگزیده شده است. (انتشارات جهاد دانشگاهی امیرکبیر)<br> ۱۰&nbsp; تدوین آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی (نشریه ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۱۱&nbsp; تدوین آیین‌نامه طراحی سازه‌های فولادی به روش حدی (نشریه ۱۶۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۱۲&nbsp; تدوین آیین‌نامه طراحی مخازن بتنی ذخیره آب (نشریه ۱۲۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۱۳&nbsp; تدوین استاندارد طراحی سازه‌ای بندهای انحراف (نشریه ۱۹۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۱۴&nbsp; تدوین استاندارد طراحی مجاری آب زیرزمینی (نشریه ۱۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۱۵&nbsp; دستنامه اجرای بتن<br> ویژگی اثر : تالیف: جوزف دوبروولسکی، جوزف وادل، علی اکبر رمضانیان پور (مترجم)، شاپور طاحونی (مترجم)، منصور پیدایش (مترجم) ناشر: علم و ادب – ۲۲ آذر، ۱۳۸۴ برنده کتاب برگزیده در سال ۱۳۸۴<br> ۱۶&nbsp; دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله (تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله)<br> ویژگی اثر : تالیف: انیل چوپرا، شاپور طاحونی (مترجم) ناشر: علم و ادب – ۱۹ آذر، ۱۳۸۵<br> ۱۷&nbsp; راهنمای آیین‌نامه فولاد<br> ویژگی اثر : تالیف،(انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی)<br> ۱۸&nbsp; راهنمای جوش و اتصالات جوشی<br> ویژگی اثر : تالیف: شاپور طاحونی(انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی)<br> ۱۹&nbsp; راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی<br> ویژگی اثر : تالیف: شاپور طاحونی (تهیه و تنظیم) ناشر: توسعه ایران – ۲۳ آبان، ۱۳۸۶<br> ۲۰&nbsp; راهنمای طراحی اتصالات سازه‌های فولادی<br> ویژگی اثر : تالیف،(انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی)<br> ۲۱&nbsp; راهنمای کامل و تشریح مسایل مکانیک خاک<br> ویژگی اثر : تالیف: براجا داس، شاپور طاحونی (مترجم)، شاهرخ رفیعی (به اهتمام) ناشر: آزاده – ۲۱ اسفند، ۱۳۸۴<br> ۲۲&nbsp; طراحی پل، پل های بتن مسلح، فولادی و پیش تنیده<br> ویژگی اثر : تالیف: شاپور طاحونی ناشر: دانشگاه تهران – ۱۳۸۱<br> ۲۳&nbsp; طراحی روسازی کف های صنعتی و باراندازها برای بارهای سنگین<br> ویژگی اثر : تالیف،(انتشارات علم و ادب)<br> ۲۴&nbsp; طراحی ساختمان های بنایی<br> ویژگی اثر : تالیف: رابرت اشنایدر، شاپور طاحونی (مترجم)، آرش نیری (مترجم) ناشر: علم و ادب – ۲۶ اردیبهشت، ۱۳۸۴<br> ۲۵&nbsp; طراحی ساختمانهای بتن مسلح: بر مبنای آیین نامه بتن ایران (آبا)<br> ویژگی اثر : تالیف: شاپور طاحونی ناشر: دانشگاه تهران – ۱۶ مهر، ۱۳۸۶<br> ۲۶&nbsp; طراحی سازه های فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران (مبحث ۱۰ از مجموعه مقررات ملی ایران)<br> ویژگی اثر : تالیف: شاپور طاحونی ناشر: علم و ادب – ۳۰ آبان، ۱۳۸۶<br> ۲۷&nbsp; طراحی سازه‌های بتن مسلح<br> ویژگی اثر : تالیف،(جلداول)- (انتشارات دهخدا) .این کتاب در دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و برگزیده شده است.آشنایی با کتاب :«طراحی سازه‌های بتن مسلح»: این کتاب مشتمل بر سیزده فصل است و با هدف آموزش رفتار سازه‌های بتن مسلح و متناسب با برنامة فعلی آموزش درس بتن مسلح در دانشکده‌های مهندسی ایران تدوین شده است. مؤلف ضمن بهره‌گیری از تجارب خود در تدریس این درس و نیز آیین‌نامه‌های معتبر در این زمینه، برای بیان روشهای طرّاحی، مثالهای فراوانی ارائه کرده است.<br> ۲۸&nbsp; طراحی سازه‌های بتن مسلح<br> ویژگی اثر : تالیف،(جلددوم). (انتشارات اندیشکاو)<br> ۲۹&nbsp; طراحی سازه‌های فولادی<br> ویژگی اثر : (چاپ ششم – انتشارات دهخدا)<br> ۳۰&nbsp; طراحی سازه‌های فولادی با اتصالات جوشی<br> ویژگی اثر : ترجمه،(انتشارات دهخدا)<br> ۳۱&nbsp; طرح پل<br> ویژگی اثر : تالیف،(دردوجلد)- انتشارات دانشگاه تهران.<br> ۳۲&nbsp; طرح و محاسبه سازه ای ساختمان های صنعتی فولادی<br> ویژگی اثر : تالیف: شاپور طاحونی، امیر عشیری (مترجم)، سهیل مجیدزمانی (مترجم)، لیلی ارشاد (مترجم) ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – ۱۳۸۳<br> ۳۳&nbsp; عضو کمیته بازنگری آیین‌نامه بتن ایران<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۳۴&nbsp; عضو کمیته مبحث بیست و یکم (پدآفند غیرعامل) از مقررات ملی ساختمان و تهیه کننده متن اولیه<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۳۵&nbsp; عضو کمیته مبحث ششم (بارگذاری) از مقررات ملی ساختمان و مشارکت در تهیه آن<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۳۶&nbsp; عضوکمیته بازنگری آیین‌نامه بارگذاری پل ایران<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۳۷&nbsp; عضوکمیته تدوین آیین‌نامه زلزله ایران (استاندارد ۲۸۰۰)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۳۸&nbsp; مسئول کمیتة مبحث دهم (ساختمانهای فولادی) از مقررات ملی ساختمان و مشارکت در تهیه آن<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۳۹&nbsp; مشخصات فنی خصوصی مخازن آب (نشریه ۱۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۴۰&nbsp; مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو (نشریه ۱-۲۳۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)<br> ویژگی اثر : تالیف و تهیه استانداردها<br> ۴۱&nbsp; مقاومت مصالح<br> ویژگی اثر : تالیف: فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون، ایگور پوپوف، شاپور طاحونی (مترجم) ناشر: (انتشارات اندیشکاو)<br> ۴۲&nbsp; مکانیک مهندسی<br> ویژگی اثر : ترجمه،در دو جلد (استاتیک و دینامیک). (انتشارات دانا)<br> ۴۳&nbsp; مهندسی خطوط لوله انتقال آب<br> ویژگی اثر : تالیف: شاپور طاحونی، شاهرخ طاحونی، محمدرضا عسکری (مترجم)، محمدرضا اخوان لیل آبادی (مترجم)، ایرج رحمانی (مترجم)، علیرضا سرابی (مترجم)، شهرام طاحونی (مترجم)، علی حسن خانی (مترجم) ناشر: دانشگاه تهران – ۱۳۸۳</p>منبع:http://ascs.ir/ text/html 2013-04-25T07:33:41+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی خانه آبشار فرانک لوید رایت http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/49 <h2><a href="http://civil8590.mihanblog.com/post/207" rel="bookmark"> خانه آبشار فرانک لوید رایت – Falling Water Frank Lloyd Wright</a></h2><br><div class="p-con clearfix"> <p><strong>مختصری از خانه آبشار – falling water اثر فرانک لوید رایت – frank loyd wright :</strong></p> <p>خانه ادوارد- جی- كافمن كه به نام خانه آبشار معروف است در سال 1936 در بالای آبشاری در Ohiopyl در پنسیلوانیای آمریكا ساخته شد این خانه اثری جاودانه از معمار معروف فرانك لوید رایت ( Frank Loyd wirght ) می باشد . این خانه یكی از 17 اثری است كه انجمن معماران آمریكا برای حفظ فرهنگ خود برگزیده اند تا با حفظ و نگهداری آن به حفظ فرهنگ خود كمك كنند.<br></p> <p>این طرح در سال ۱۹۷۷ در نظرخواهی بهترین طرح معماری معاصر، که از سوی مجله&nbsp;&nbsp; Architecture Record&nbsp; انجام شد به عنوان نخست دست یافت. <br>فرانك لوید رایت : "خانه آبشار یکی از بزرگترین هدایای الهی وحاصل تجربه ذهن انسان بر روی كره خاكی است، من فكر می كنم تا به حال هیچ بنایی تا این اندازه با هماهنگی و هارمونی بیان نشده است، مهمترین نکته در آن حفظ آرامش جنگل و رود وصخره است وهمه اینها بعلاوه ساختار خانه شما را به آرامش وگوش دادن به صداها ی گوش نواز دعوت می كنند آن هم نه هر صدایی بلكه صدای موسیقی آب و آبشار. این خانه راهی است برای رسیدن به آرامش"<br></p> <p>خانه آبشار مهمترین خانه ی طراحی شده توسط فرانک لوید رایت است و بسیار خوب بیانگر عقیده ی رایت،مبنی بر "یک ساختمان باید جزیی از طبیعتی باشد که در آن واقع شده است "می باشد. این بنای ترکیب شده با منظره ای بی نظیر و شکل یافته از عناصر ساده ای همچون سنگ های طبیعت اطراف بتن شیشه و فولاد به طرزی باورنکردنی با محیط خود همخان شده است. <br>خانه بر روی آبشار معلق بوده و آب از کنار دیوارهای سنگی آن به پایین می ریزد و خانه که به طرز ماهرانه ای بر روی صخره ی آبشار قرارگرفته،چنان با طبیعت اطراف عجین شده که گویی جزیی از صخره بوده و به صورت ارگانیک،در طول سالیان دراز بوجود آمده است. خانه که برای " ادوارد جی کافمن "، تاجر ثروتمند پیتسبورگی ، ساخته شده بود ، در سال 1962 به سازمان حفاظت از جنگل و منابع طبیعی پنسیلوانیا ی غربی اهدا گردید. <br></p> <p>آنچه در خانه آبشار مفهوم ارگانیک را از مستدل بودن هر جزء یا فرم آن فراتر می برد، نخست پیوستگی طبیعی تمام اجزای آن است و سپس آمیختن آنها با مظاهر طبیعت می باشد . وجود آبشاری روان در دل این ساختمان نه تنها آن را شگفت انگیز و تماشایی می کند، بلکه آن را جزئی از طبیعتی می کند که این ساختمان در میان آن بنا شده است .</p> <p><br><strong>موارد طراحی و اجرائی که رایت برای این خانه ویلایی در نظر گرفته بود می توان در هشت مورد ذیل خلاصه نمود:<br></strong>- حداقل دخالت در معماری طبیعی<br>- تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی به گونه ای که هر یک مکمل دیگری باشند.<br>- ایجاد فضاهای خارجی بین ساختمان و محیط طبیعی<br>- تلفیق فضای داخل با خارج<br>- نصب پنجره های سرتاسری و از بین بردن گوشه اتاق<br>- استفاده از مصالح محیط طبیعی مانند صخره ها و گیاهان چه در داخل و چه در خارج بنا <br>- نمایش مصالح به همان گونه که هست، چه سنگ باشد چه چوب و یا آجر<br>- استمرار نمایش مصالح از داخل به خارج بنا <br>&nbsp;</p><table rules="all" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_GridViewPic" style="border-width:0px;border-collapse:collapse;" border="0" cellspacing="0"><tbody><tr> <td><br></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527131926fall_bottom02.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527131940fall_bottom03.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527131952fall_bottom04.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/201052713201fall_bottom05.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527132014fall_bottom06.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527132029fall_bottom07.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527132039fall_bottom08.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527132049fall_bottom09.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527132056fall_bottom10.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/201052713219fall_bottom11.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527132124fall_bottom12.jpg"></td> </tr><tr> <td><img src="http://www.mah3d.com/ItemPic/2010527132136fall_bottom13.jpg"></td></tr></tbody></table><p><b>منبع : http://www.mah3d.com</b><br></p><br></div><div class="p-head"> <p class="p-date"><br></p><br></div> text/html 2013-04-25T07:33:19+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی گفت گو با پروفسور "دی جورجویو" http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/48 <h2><a href="http://civil8590.mihanblog.com/post/144" rel="bookmark">گفت گو با پروفسور "دی جورجویو" </a></h2> <p class="p-who"><b></b><br></p> <div id="ViewNewsSum"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblNewsSum">در ایران شهرهای بزرگی دیده‌ام که دارای معماری خاص و اصیل هستند. </span></div><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_imgNews" class="margin5" src="http://memarinews.com/Image/News/2012/2/7057_634638691365642500_l.jpg" align="left"> <div class="nBody"> <div align="justify"><font color="#008000"><strong>پروفسور دی جورجویو:</strong></font><br>مفتخرم که امروز با کشور ایران آشنایی نزدیک پیدا کرده‌ام. من در گذشته، هر چه درباره سرزمین ایران می‌دانستم از طریق جهانگردانی بوده است که طی سال‌ها و دهه‌های پیش به این سرزمین سفر کرده بودند و حاصل سفرشان را در سفرنامه‌های مفصل منتشر کرده‌اند. اکنون من خوشبخت هستم که توانسته‌ام از نزدیک به شهرهای مختلف ایران که هر کدام فرهنگ و شرایط خاص خود را دارد، آشنا شوم. مهمترین چیزی که در ذهن من از سرزمین ایران و تمدن کهن‌اش خودنمایی می‌کند، استقلال این کشور است. چیزی که کمتر در کشورهای دیگر دیده می‌شود. این کشور توانسته است در طول اعصار، استقلال خود را در مقابل فرهنگ‌ها و قدرت‌های مهاجم حفظ کند.<br><br>در ایران شهرهای بزرگی دیده‌ام که دارای معماری خاص و اصیل هستند. با توجه به این که در این کشور، اغلب مردم شهرنشین هستند، معماری‌ها، سنتی و متنوع است. وقتی من در شهر تهران حرکت می‌کردم، به یک باره احساس کردم که در مجموعه‌ای از شهرهای منطقه اسکاندیناوی در حال راه رفتن هستم.<br><br>دانشجویان زیادی از ایران به کشور ایتالیا می‌آیند تا در آنجا درس معماری بخوانند. آنها در حقیقت سفیران فرهنگی ایران در ایتالیا هستند. چرا که زبان معماری یک زبان بین‌المللی است و این دو کشور می‌توانند با این زبان مشترک، تبادلات فرهنگی مناسبی داشته باشند.<br><br>شلوغی شهری مثل تهران و مشکلات معماری آن، موضوعی است که همه شهرهای مهم دنیا با آن دست در گریبان هستند و این مشکل فقط مختص شهری همچون تهران نیست.<br><br>معماران و هنرمندان ایرانی و ایتالیایی با هم‌اندیشی و انجام کارهای مشترک که طی آن غنای فرهنگی و تجارب هزاران ساله به اشتراک گذاشته می‌شود، می‌توانند این شرایط را تغییر دهند و افق جدیدی را در معماری شهرها به روی جهانیان بتابانند.<br><br>باید توجه داشته باشیم که شهر مکانی برای گذران اوقات فراغت و استراحت است و در عین حال همچون کتابی که باید سعی کنیم آن را به زبان حال امروزمان بنویسیم و سعی کنیم آینده خود را با آن مشخص کنیم.<br><br>امیدوارم با برگزاری سمپوزیوم ها و کارگاه‌های مشترکی که بین معماران و دانشجویان معماری ایران و ایتالیا برپا می‌شود، راهی روشن در عرصه معماری باز کنیم تا همچون گذشته که این دو کشور منشأ نوآوری‌ها و خدمات برجسته‌ای در این زمینه بودند، امروز در آینده نیز این نقش تاریخی را تکرار کنیم.<br><br><br></div></div> منبع: سازمان زیباسازی شهر تهران text/html 2013-04-25T04:05:29+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی بررسی علت زمین لرزه در پنج استان كشور http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/47 <h2><a href="http://civil8590.mihanblog.com/post/247" rel="bookmark">بررسی علت زمین لرزه در پنج استان كشور</a></h2> <p class="p-who"><b></b><br></p> <table id="table2" border="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="top"><p dir="rtl" class="Title_Big_News" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px" align="justify"><b> <font color="#CC0000">پیام زلزله‌های اخیر چیست؟</font></b><br> </p><p dir="rtl" class="Title_Big_News" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px" align="justify"> <font style="font-size: 9pt" color="#003366" face="tahoma"> دنیای اقتصاد- زمین‌لرزه‌های زنجیره‌ای دو هفته اخیر در 5 استان كشور، ساكنان پایتخت را بار دیگر نگران نحوه رویارویی با «زلزله‌بزرگ» كرده است؛ اما بررسی‌های اولیه زلزله‌شناسان در این باره، دامنه نگرانی از این رخداد طبیعی را از محدوده تهران فراتر برده است. نتیجه‌ای كه تعدادی از صاحب‌نظران درباره علت وقوع زمین‌لرزه‌‌های اخیر به دست آورده‌اند، نشان می‌دهد: پوسته ایران‌زمین هم‌اكنون در دوره اوج تخلیه انرژی‌های لرزه‌ای درونی قرار دارد كه این دوره از مرداد سال گذشته با زلزله ورزقان شروع شد. دكتر بیت‌اللهی زلزله‌شناس و استاد دانشگاه درباره زمان خاتمه این دوره، معتقد است: به دلیل آنكه امكان اندازه‌گیری تنش ذخیره‌شده در پوسته زمین وجود ندارد، ممكن است با زلزله‌ها و پس‌لرزه‌های متعدد روزهای اخیر در كشور، این تنش كاملا رها شده باشد و ممكن هم است زلزله‌ها در كوتاه‌مدت در نقاط دیگر ادامه‌دار باشد. این زلزله‌شناس به مسوولان پیشنهاد كرد، برای سه‌ماه آینده در مناطقی خاص از كشور، حالت آماده‌باش اعلام شود و حساسیت مسوولان استانی در این مناطق به خردلرزه‌ها، افزایش پیدا كند. همچنین رییس مركز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران اعلام كرد: در حال حاضر در دوره فعالیت نسبتا بالای عوامل ایجادكننده زمین‌لرزه قرار داریم. دیروز معاون استاندار تهران از تشكیل جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران، برای بررسی اثر تحریكی زلزله‌های استانی بر فعالیت گسل‌های تهران خبر داد.</font><font color="#336699"><br> </font> </p><table style="border-collapse: collapse; " align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150"> <tbody><tr> <td width="100%"> <br></td> </tr> </tbody></table> <p dir="rtl" class="Title_Big_News" style="line-height: 150%" align="justify"><font color="#000000"> <font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><strong>بررسی علت 5 زمین‌‌لرزه‌ متناوب در كشور در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با زلزله‌شناسان<br>پیام زلزله‌های اخیر چیست؟<br></strong>دكتر بیت‌اللهی: ناآرامی‌های درونی زمین به اوج رسیده، عقل اقتضا می‌كند در مناطقی خاص مثل تهران آماده‌باشیم <br>گروه مسكن- فرید قدیری: وقوع پنج زمین‌لرزه نسبتا بزرگ –بالای 3 ریشتر- در 5 استان كشور طی دو هفته اخیر، به خاطر آنچه «رفتار كم‌سابقه پوسته ایران‌زمین» و همچنین «ركورد بیشترین زلزله در كمترین دوره زمانی» عنوان شده، بار دیگر حواس‌ها را متوجه نقطه‌ای از كشور كه دیر یا زود با «زلزله‌بزرگ» دست‌وپنجه نرم می‌كند، كرده است.<br>زلزله‌های اخیر اما نه فقط برای «تهران» كه به گفته صاحب‌نظران این حوزه، برای كل كشور حالت هشدار و آماده‌باش را به وجود آورده است.<br>همه زلزله‌شناسان بر وقوع حتمی ‌زلزله در تهران اشتراك‌نظر دارند؛ هر چند در این میان، یك گروه فرضیه تكرار زلزله‌‌‌های بالای 7ریشتر در هر 150 سال یكبار در محدوده تهران را مطرح می‌كند و گروهی دیگر به طراحی زمان برای زلزله تهران عقیده‌ای ندارد؛ اما آنچه در حال حاضر اهمیت تحقیق و بررسی درباره زلزله‌تهران را موجب شده، ارتباط احتمالی بین زمین‌لرزه‌های اخیر با هم و همچنین ارتباط مجموعه‌ آنها با زلزله‌بزرگ تهران است.<br>دكتر علی بیت‌اللهی زلزله‌شناس و استاد دانشگاه درباره علت وقوع زمین‌‌لرز‌ه‌های زنجیره‌ای در استان‌های بوشهر، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان‌شرقی و سپس اصفهان و شیراز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با بررسی مقدماتی این زمین‌لرزه‌ها می‌شود این‌طور نتیجه‌گیری كرد كه در واقع پوسته زمین در پهنه ایران در یك دوره زمانی كه از مرداد سال گذشته با زمین‌لرزه ورزقان شروع شد تا به حال، متحمل یك تنش ناحیه‌ای است كه روند این تنش زمین‌‌لرزه‌های بزرگ را در مناطق مختلف كشور از جمله همین زلزله‌های چند روز اخیر موجب می‌شود.<br>زلزله اصفهان عجیب است<br>دكتر بیت‌اللهی با اشاره به زلزله جمعه‌شب اصفهان، تاكید كرد: از بین زمین‌ لرزه‌های چند روز اخیر، عجیب‌ترین زلزله، زلزله استان اصفهان بود كه وقوع آن قابل‌تامل و مهم به نظر می‌رسد چون كه منطقه‌ای از استان اصفهان كه محل وقوع زلزله بوده، جزو مناطق خیلی آرام و خلوت محسوب می‌شود. زمین‌لرزه اصفهان در حوالی 5 كیلومتری اصفهان اتفاق افتاد و آن منطقه عاری از گسل است.<br>این زلزله‌شناس در ادامه گفت: رخداد زلزله اصفهان نشان می‌دهد تجمع تنش و رهاشدن انرژی لرزه‌ای در اقصی‌نقاط كشور دارد اتفاق می‌افتد و امكان دارد در روزها یا هفته‌های آتی در نقاط دیگر كشور به صورت زمین‌‌لرزه‌های متوسط یا بزرگ، باز هم رخ دهد.<br>دكتر بیت‌اللهی با بیان اینكه در حال حاضر امكان اندازه‌گیری تنش ذخیره‌شده در پوسته زمین نه تنها در ایران كه در سایر كشورها، وجود ندارد، افزود: از آنجا كه میزان تنش‌لرزه‌ای در درون زمین مشخص نیست، ممكن است تحت تاثیر زلزله‌ها و پس‌لرزه‌های دو هفته اخیر در پنج استان كشور، تنش كاملا رها شده باشد وكل پوسته به آرامش نسبی رسیده باشد و ممكن است كه عكس این پدیده صادق باشد یعنی اینكه زلزله‌ها ادامه داشته باشد و در مناطقی مثل ایران‌مركزی یا شمال‌شرق ایران زلزله‌های دیگری را در كوتاه‌مدت شاهد باشیم.<br>روزهای حساس در برخی استان‌ها<br>دكتر بیت‌اللهی، زلزله‌شناس و دارای سابقه‌ اجرایی در نهادهای تحقیقاتی در حوزه زمین‌لرزه، در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح كرد: این روزها، دوره مهم و حساسی است كه ضرورت دارد آمادگی مردم در كشور برای وقوع زلزله و همچنین حساسیت مسوولان استانی به فعالیت خردلرزه‌ها –زمین‌لرزه‌های كمتر از 3 ریشتر- افزایش پیدا كند. تجربه نشان داده است در برخی زلزله‌‌ها همچون زلزله بم، قبل از زلزله اصلی و بزرگ، چند پیش‌لرزه با شدت متوسط رخ می‌دهد بنابراین حضور مردم در خیابان‌ها بعد از اولین تكان زمین، كاری عاقلانه می‌تواند، باشد.<br>3 ماه دوره هشدار؛ ارتباط بین زلزله‌ها<br>این زلزله‌شناس با این پیشنهاد به دولت مبنی بر اینكه به مدت سه ماه، دوره هشدار و آماده‌باش در همه یا برخی استان‌های كشور اعلام كند، افزود: زلزله‌ها از یك مكانیزم عمومی و ناحیه‌ای پیروی می‌كنند و با یكدیگر ارتباط دارند و در عین حال وقوع هر كدام ناشی از فعالیت گسل مجزا است.<br>عاقبت تهران <br>دكتر بیت‌اللهی درباره تاثیر زلزله‌های اخیر بر گسل‌های تهران نیز گفت: تهران هم شامل حالت كلی مطرح شده مربوط به تنش‌ به وجود آمده در پوسته زمین است. با توجه به اطلاعات زیادی كه درباره گسل‌های تهران وجود دارد این منطقه به شدت گسل‌خورده و دارای شكستگی‌های فعال است. بنابراین احتمال وقوع زلزله در تهران به خصوص تحت تاثیر ناآرامی‌های اخیر خیلی دور از ذهن نیست.<br>این زلزله‌شناس توصیه كرد: مناطقی خاص از كشور به خصوص گستره تهران و اطراف آن باید در ماه‌های آتی به دقت مانیتور شود.<br>اوج تخلیه انرژی زمین<br>دكتر بیت‌اللهی با جمع‌بندی درباره نتیجه‌ای كه می‌شود از 5 زمین‌لرزه بزرگ در كشور گرفت، اعلام كرد: در حال حاضر در دوره اوج تخلیه انرژی‌های لرزه‌ای درون زمین هستیم. این فعالیت‌های غیرعادی در زمین و زلزله‌های خفیف در برخی مناطق در این روزها می‌تواند حالت هشدار داشته باشد.<br>نظر رییس مركز لرزه‌نگاری ژئوفیزیك<br>دكتر نوربخش میرزایی، رییس مركز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران نیز با اعلام اینكه كشور ایران یك منطقه زلزله‌خیز است و نرم زلزله‌خیزی آن یكنواخت نیست، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در كشور در دوره‌ای آرامش لرزه‌ای برقرار است و در دوره‌ای نیز چند زمین‌لرزه به یكباره اتفاق می‌افتد؛ بنابراین نوسان در زمین‌لرزه‌ها و همچنین بزرگی زلزله‌ها قابل انتظار است و روند غیرطبیعی محسوب نمی‌شود.دكتر میرزایی در عین حال تصریح كرد: واقعیت این است كه در حال حاضر در دوره فعالیت نسبتا بالاتری در عوامل ایجادكننده زمین‌لرزه قرار داریم.به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، عصر روز گذشته معاون عمرانی استاندار تهران نیز از تشكیل جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران در محل موسسه ژئوفیزیك در ساعت پایانی شنبه شب خبر داد و گفت: در این شورا احتمال وقوع زلزله و همچنین موارد هشدار و اقداماتی را كه لازم است برای آمادگی تهران، انجام شود بررسی خواهیم كرد.<br><br></font></font> </font></p><p align="center"><font color="#000000"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img alt="" src="http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2898/07-01.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font> </font></p><p align="center"><font color="#000000"><font size="1"><strong>اصفهان 2 بامداد شنبه</strong><br></font><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img alt="" src="http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2898/07-02.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font> </font></p><p align="right"><font color="#000000"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2">شرق‌تهران هم لرزید<br>عصر جمعه گذشته درست چند ساعت قبل از زمین‌لرزه نسبتا بزرگ استان اصفهان، شرق تهران لرزید.زمین‌لرزه دیروز تهران در منطقه‌ای رخ داد كه در طول سال، مرتبا به خردلرزه‌های 2 ریشتری دچار می‌شود اما زلزله دو روز پیش در این منطقه، 7/2 ریشتر بزرگی داشته است.این زمین‌لرزه در دماوند رخ داده است. </font></font> </font></p><p align="center"><font color="#000000"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><img alt="" src="http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2898/07-03.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font> <br> </font> <br> </p></td> </tr> <tr> <td style="padding: 0" height="22" valign="top"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #CCCCCC; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" height="22" valign="middle" width="69%"> <font color="#003366"><font size="2"><font face="Verdana"><b>منبع : </b></font></font></font>http://www.donya-e-eqtesad.com</td></tr></tbody></table> text/html 2013-04-23T15:09:16+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی دانلود بازی فوق العاده زیبای Bridge Builder پل سازی مهندسی عمران http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/46 <div class="entry"> <div style="margin:0 3px 0 3px"> <p style="text-align: center;"><strong>دانلود بازی فوق العاده زیبای Bridge Builder پل سازی مهندسی عمران</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">هم اکنون می توانید <em>بازی فوق العاده زیبای Bridge Builder را از مرجع مهندسی عمران</em> دانلود کنید این بازی علاوه بر سرگرمی دید جالبی از طراحی خرپا برای سازه پل به شما می دهد و می توانید بسیار مفید باشد .</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://30vil.net/wp-content/uploads/2010/05/2.jpg" alt="" align="middle" border="0" width="400"></p> <p><span id="more-302"></span></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.p30gamers.com/image/userfiles/pfxII_21.jpg" alt="" align="middle" border="0" width="400"></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>راهنمای بازی :</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">برای موفقیت در این بازی کافیست بر مباحث استاتیک و بویژه خرپا آشنایی و تسلط داشته باشید.</p> <p style="text-align: justify;">از کلیلک چپ برای انتخاب گروه و متصل کردن اعضای خرپا به یکدیگر و از کلیک سمت راست برای حذف یک عضو یا گره می توانید استفاده کنید.</p> <p style="text-align: justify;">پس از اجرای Run Train اگر قطار از روی پل ساخته شده توسط شما عبور کرد ، شما برنده اید و در غیر این صورت با زدن دکمه Edit دوباره پل را باید تعمیر کنید.</p> <p style="text-align: justify;">این نسخه از این بازی دارای 15 مرحله می باشد که مراحل 13 و 15 آن مشکل ترین مراحل به نظر می رسند.</p> <p style="text-align: justify;">همچنین قیمت تمام شده برای هر پل مشخص است و از حد معینی نمی توانید قیمت طراحی و ساخت پل را بالاتر ببرید .</p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.civilica.ir/Bridge/02.zip" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">لینک مستقیم دانلود بازی فوق العاده زیبای Bridge Builder</span></a></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.4shared.com/file/Vrv6Y1In/SoftonicDownloader_for_bridgeb.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><br></span></a></strong></span></p><br></div></div> text/html 2013-04-23T15:08:57+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی ساختمانهای بتنی : http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/45 <strong> ) ساختمانهای بتنی :</strong><br> ساختمان بتنی ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه (سیمان، شن،ماسه وفولادبصورت میلگردساده ویا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمانهای بتنی سقفها بوسیله دالهای بتنی پوشیده می شود ، ویا از سقفهای تیرچه وبلوک ویا سایر سقفهای پیش ساخته استفاده می گردد . وبرای دیوارهای جداکننده (پارتیشن ها) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغه ای ، آجر ماشینی سوراخ دار، آجر معمولی کوره ای ویا تیغه گچی ویا چوب استفاده شده وممکن است از دیوار بتن آرمه هم استفاده شود درهر حال در این نوع ساختمانها شاهتیرها وستونها از بتن آرمه (بتن مسلح) ساخته می شود . <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ariantiss.com/wp-content/uploads/2010/01/tav.jpg" alt="سازه بتنی" height="461" width="614"></p> <p style="text-align: center;"><span id="more-240"></span><br> <strong></strong></p> <p style="text-align: center;"> </p><p><strong>2 ) ساختمانهای فلزی :</strong><br> در این نوع ساختمانها برای ساختن ستونها وپلها از پروفیلهای فولادی استفاده می شود . در ایران معمولا” ستونها را از تیر آهن های I دوبل ویا بال پهن های تکی (آهنهای H) استفاده می نمایندومعمولا” دوقطعه را بوسیله جوش به همدیگر متصل می نمایند.سقف این نوع ساختمانها ممکن است تیرآهن وطاق ضربی باشد ویا از انواع سقفهای دیگر از قبیل تیرچه بلوک و… استفاده گردد . برای پارتیشن ها می توان مانند ساختمانهای بتونی از انواع آجر ویا قطعات گچی ویا چوب یا سفالهای تیغه ای استفاده نمود .درهر حال جداکننده ها می باید از مصالح سبک انتخاب شوند . در بعضی از ممالک برخلاف مملکت ما برای اتصال قطعات از جوش استفاده نکرده بلکه بیشتر از پیچ وپرچ استفاده می نمایند وبرای ستونها می توان به جای تیرآهن از نبشی ویا ناودانی استفاده نمود .</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://axgig.com/images/16549689709938925641.jpg" alt="سازه فولادی" height="400" width="533"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>3 ) ساختمانهای آجری :</strong><br> ساختمانهای کوچک که از چهار طبقه تجاوز نمی نماید می توان از این نوع ساختمان استفاده نمود .اسکلت اصلی این نوع ساختمانها آجری بوده وبرای ساختن سقف ها در ایران معمولا”از پروفیلهای I وآجر بصورت طاق ضربی استفاده می گردد . ویا از سقف تیرچه وبلوک استفاده می شود . در این نوع ساختمانها برای مقابله با نیروهای جانبی مانند زلزله باید حتما” از شناژهای روی کرسی چینی وزیر سقف ها استفاده شود .در ساختمانهای آجری معمولا” دیوارهای حمال در طبقات مختلف روی هم قرار می گیرند واغلب پارتیشنها نیز همین دیوارهای حمال می باشند . حداقل عرض دیوارهای حمال نباید از 35 سانتی متر کمتر باشد .</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.farsnevis.com/up/2012/02/photo.search-bfe00f33-b-flhth3wib0.jpg" alt="سازه آجری" height="301" width="463"></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>4 ) ساختمانهای خشتی وگلی :</strong><br> این نوع ساختمانها در شهرها بعلت گرانی زمین کمتر ساخته می شود وبیشتر در روستاهای دور که دسترسی به مصالح ساختمانی مشکل تر است مورد استفاده قرار می گیرد .<br> اسکلت اصلی این نوع ساختمانها از خشت خام وگل می باشد وتعداد طبقات آن از یک طبقه تجاوز نمی کند ودرمقابل نیروهای جانبی مخصوصا” زلزله به هیچ وجه مقاومت نمی نمایند . باید از ساختن این نوع ساختمانها مخصوصا”در مملکت ما که از مناطق زلزله خیز دنیا می باشد جدا” جلوگیری بعمل آید .<br> بجز انواع فوق ساختمانهای دیگری مثل ساختمانهای چوبی وسنگی در مناطق جنگلی وکوهستانی به سبب دسترسی به مصالح فوق مورد استفاده قرار می گیرند .</p> text/html 2013-04-23T15:01:30+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی جزوه کامل درس محوطه سازی http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/44 <div style="margin:0 3px 0 3px"> <p style="text-align: center;"><strong>جزوه کامل درس محوطه سازی</strong></p> <p>&nbsp;<br> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">درس محوطه سازی یکی از دروس رشته عمرانه که در اون به کلیه عملیات ساختمانی یا خاکی که خارج از دیوار های محیطی ساختمان و یا سطوحی که برای کار معینی زیر سازی میشود می پردازند. مانند ساخت پیاده رو ها خیابان کشی ها شبکه های آب و فاضلاب و … . درس محوطه سازی در دوره ی کاردانی ارائه میشه و متاسفانه دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته از اون بی بهراند .<br> در این پست براتون یک جزوه کامل محوطه سازی گذاشتم که هم به درد کنکور کاردانی به کارشناسی می خوره هم به درد دانشجویان کارشناسی پیوسته که درس محوطه سازی رو پاس نمی کنند . پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید .</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farms.ir/files/farms%20%28a%29%20%2837%29.jpg" alt="محوطه سازی" height="315" width="420"></p> <p><span id="more-249"></span><br> &nbsp;<br> فرمت فایل RAR و حجم 199 KB تهیه شده و شامل مواردی چون:</p> <p><em>آشنایی با نقشه های رقوم دار – آشنایی با پلان یا مجموعه – آشنایی با نقشه های تیپ – عملیات خاكی – زهكشی – روسازی – طرز ساخت پله – نور محوطه – فضای سبز و … می باشد .</em></p> <p><em></em>تعداد صفحات :27<br> &nbsp;<br> <span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.up.vbiran.ir/images/i1q3b4j1l5fwv5jtw51e.rar" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">لینک مستقیم</span></a></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.up.98ia.com/images/b3s4o5bxlmvjfxrdng3m.rar" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">لینک کمکی 1</span></a></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.4shared.com/get/c2HcA81f/Mohavatesazi.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">لینک کمکی 2</span></a></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://hotfile.com/dl/149863465/cb7cd73/Mohavatesazi.rar.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">لینک کمکی 3</span></a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>منبع:urmiacivil.mihanblog.com</p> </div> text/html 2013-04-23T14:59:20+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی روش های اجرای شالوده های عمیق http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/43 <div style="margin:0 3px 0 3px"> <p style="text-align: center;"><strong>روش های اجرای شالوده های عمیق</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>مقدمه</strong><br> طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img src="http://farsnevis.com/up/2012/02/1211663429-b.jpg" alt="پی عمیق"></p> <p><span id="more-245"></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>راهکارهای عملی طراحی شمع ها</strong></p> <p style="text-align: justify;">1- اطلاعات لازم و مکفی از شرایط ژئوتکنیکی محل</p> <p style="text-align: justify;">2-شناخت دقیق نیروها و لنگرهای وارده از روسازه از نظر نوع، مقدار و جهت و اولویت بندی آنها</p> <p style="text-align: justify;">3- شناخت عوامل محیطی از نظر آثار کوتاه مدت و دراز مدت بر مصالح شمع</p> <p style="text-align: justify;">4-شناخت وضعیت پیرامون پروژه برای تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای شمع<br> 5- انتخاب نوع شمع<br> 6- بررسی امکان پذیری ساخت وتولید شمع برای پروژه و محدودیت های ابعادی<br> 7- برگزیدن روش نصب شامل کوبشی، چکش زدن، در جا ریختن و …<br> 8- تعیین عمق مدفون شمع با توجه به شرایط خاک، بارهای موجود و امکانات اجرایی<br> 9- آرایش شمع های گروهی و تعیین نحوه عملکرد گروه و توجه به نکات مؤثر در طراحی از جمله تداخل شمع، ضریب کارایی، …<br> 10-تعیین توان کاربری شمع(تکی یا گروهی) با استفاده از تحلیل های معتبر استاتیکی<br> 11-تعیین توان باربری شمع با استفاده از آزمایشات درجا یا آزمایشات دینامیکی و تدقیق توان باربری<br> 12-دخالت دادن عوامل مؤثر پیرامونی برتوان باربری بدست آمده<br> 13-کنترل و ارزیابی نشست سیستم شالوده<br> 14- طراحی سازه ای شمع و کلاهک سه شمع<br> 15-انجام آزمایشات عملی بار گذاری استاتیکی یا دینامیکی(در صورت لزوم و صلاحدید) به منظور اطمینان از صحت اجرا و عدم آسیب دیدگی شمع ها در حین اجرا<br> 16-تعیین ضریب اطمینان<br> <strong>انواع پی های عمیق از نظر اجرایی</strong><br> چنانکه گفته شد بر اساس استاندارد BS 8004 بریتانیا شمع ها به سه دسته طبقه می شوند:<br> الف- «شمع های با تغییر مکان بزرگ» که هنگام نصب و رانش درون زمین، تغییر مکان زیادی در خاک ایجاد می کنند. این شمع ها معمولاً دارای مقاطع توپر و یا تو خالی ته بسته می باشند که با شیوه کوبشی یا جک زدن به درون خاک رانده می شوند. شمع های کوبیدنی با تغییر مکان های بزرگ شامل موارد زیر هستند:</p><br></div> text/html 2013-04-23T14:58:22+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی مقیاس های سنجش قدرت زلزله http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/42 <p style="text-align: center;"><strong>مقیاس های سنجش قدرت زلزله</strong></p> <p>الف) شدت زلزله (Earthquake intensity):<br> یک مقیاس مشاهده ای و غیر دستگاهی است که بستگی به فاصله کانون تا مکان مورد نظر، مدت دوام لرزش، نوع خاک، عمق سنگ کف ودارد. مقیاس شدت زلزله مرکالی است که در سال 1902 بین 10 – 1 است. در 1932 مقیاس اصلاح شده مرکالی (MMI) که از 12 – 1 است.<br> در MMI 4 نوع masonavy داریم:<br> نوع A: طراحی خوب، اجزاء خوب، همراه با بتون و تیرآهن.<br> نوع B: دارای تیرآهن و بتون می باشد اما طراحی و اجرای خوبی ندارند در مقابل نیروهای جانبی مقاوم نیست.<br> نوع C: طراحی و اجزاء معمولی است. در سازه از سیمان استفاده شده ولی در مقابل نیروهای جانبی مقاوم نیست.<br> نوع D: بدون طراحی ساخته شده و سیمان و فلز ندارند و از نظر نیروی جانبی پایدار نیست.</p> <p style="text-align: center;"> <img src="http://www.vojoudi.com/earthquake/education/images/eq_education.jpg" alt="زلزله"></p> <div class="post-more-link"><a class="tooltip" href="http://www.civil-eng.ir/251/%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87.html" target="_blank" rel="bookmark" title="مقیاس های سنجش قدرت زلزله"><span dir="rtl">ادامه ی نوشته ی<b>"مقیاس های سنجش قدرت زلزله"</b></span></a> </div> <a href="http://www.civil-eng.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87" rel="tag">انواع مقیاسهای بزرگی زلزله</a>, <a href="http://www.civil-eng.ir/tag/%d8%b1%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1" rel="tag">ریشتر</a>, <a href="http://www.civil-eng.ir/tag/%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87" rel="tag">زلزله</a>, <a href="http://www.civil-eng.ir/tag/%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87" rel="tag">شدت زلزله</a>, <a href="http://www.civil-eng.ir/tag/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c" rel="tag">مرکالی</a>, <a href="http://www.civil-eng.ir/tag/%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3" rel="tag">مقیاس</a>, <a href="http://www.civil-eng.ir/tag/%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87" rel="tag">مقیاس های سنجش قدرت زلزله</a>, <a href="http://www.civil-eng.ir/tag/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c" rel="tag">نیروهای جانبی</a> text/html 2013-04-23T14:56:09+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی نحوه محاسبه شاخص کلی برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/41 <div> <p dir="rtl"><strong>نحوه محاسبه شاخص کلی برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن&nbsp;کارگاه</strong></p> <p dir="rtl">در توضیح بند ۸ بخشنامه شماره ۳۵۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۶ پیرامون نحوه محاسبه شاخص کلی برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه</p> <p dir="rtl">نامه شماره ۲۶۴۶۸/۵۱۳ به تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۸۶</p> <p dir="rtl">معاون محترم استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی</p> <p dir="rtl">موضوع : شاخص کلی</p> <p dir="rtl">با سلام</p> <p dir="rtl">۱- آندسته از پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها که قبل از تاریخ بخشنامه مزبور با شاخص مینای دوره سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۴ یا قبل از آن منعقد شده اند. برای محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه انجام شده در سال ۱۳۸۵ ، شاخص کلی مبنا همان شاخص کلی مبنای (حسب مورد سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۴ یا قبل از آن ) خواهد بودو شاخص زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه عبارت خواهد بود از میانگین شاخص رشته ای فهرست بهای منضم به پیمان ( یا شاخص رشته ای فهرستی که بالاترین برآورد را دارد) و شاخص رشته ابنیه در دوره سه ماهه زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه</p> <p dir="rtl">بعنوان مثال قراردادی با شاخص مبنای سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ و فهرست بهای واحد پایه راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ۱۳۸۴ منعقد شده باشد محاسبه تعدیل مبلغ فرضی هشت میلیون (۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجهیز کارگاه انجام شده در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۵ قرارداد مزبور به ترتیب زیر انجام می گیرد:</p> <p dir="rtl">۱۴۲٫۶ = شاخص کلی مبنای پیمان</p> <p dir="rtl">۱۶۷٫۲= ۲/(۱۶۶+۱۶۸٫۳) = شاخص دوره انجام</p> <p dir="rtl">۰٫۱۲۶ = ۰٫۹۵ × (۱- (۱۳۷٫۶ / ۱۶۷٫۲))= ضریب تعیدل</p> <p dir="rtl">ریال ۱٫۰۰۸٫۰۰۰ = ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۰٫۱۲۶ = مبلغ تعدیل تجهیز کارگاه مورد نظر</p> <p dir="rtl">۲- آندسته از پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها که قبل از تاریخ بخشنامه یاد شده و یا شاخص مبنای دوره سه ماه اول سال ۱۳۸۵ یا بعد از ‌آن منعقد شده اند برای محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه انجام شده در سال ۱۳۸۵ ، شاخص مبنا و نیز شاخص زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه عبارت خواهد بود از میانگین شاخص رشته ای فهرست بهای پایه منضم به پیمان ( با شاخص رشته ای فهرستی که بالاترین برآورد را دارد) و شاخص رشته ابنیه حسب مورد در دوره سه ماهه مبنای پیمان و دوره سه ماهه زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه .</p> <p dir="rtl">به عنوان مثال قراردادی که با شاخص مبنای سه ماهه اول سال ۱۳۸۵ و فهرست بهای واحد پایه راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ۱۳۸۵ در مرداد سال ۱۳۸۵ منعقد شده باشد محاسبه تعدیل مبلغ فرضی هشت میلیون (۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجهیز کارگاه انجام شده در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۵ قرارداد مزبور به ترتیب زیر انجام می گیرد.</p> <p dir="rtl">۱۶۱٫۸= ۲/(۱۵۸٫۳+۱۶۵٫۲) = شاخص مبنای پیمان</p> <p dir="rtl">۱۶۲٫۲= ۲/(۱۶۶+۱۶۸٫۳) = شاخص دوره انجام کار</p> <p dir="rtl">۰٫۰۲۳ = ۰٫۹۵ × (۱- (۱۶۱٫۸ / ۱۶۷٫۲))= ضریب تعیدل</p> <p dir="rtl">ریال ۲۵۶٫۰۰۰ = ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۰٫۰۲۳ = مبلغ تعدیل تجهیز کارگاه مورد نظر</p> <p>۳- آندسته از پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها که بعد از تاریخ بخشنامه یاد شده و با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵ یا بعد از آن منعقد شده اند برای محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه انجام شده در سال ۱۳۸۶ ، شاخص مبنا و نیز شاخص زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه عبارت خواهند بود از میانگین شاخص رشته ای فهرست بهای پایه منضم به پیمان ( یا شاخص رشته ای فهرستی که بالاترین برآورد را دارد)‌ و شاخص رشته ابنیه حسب مورد در دوره سه ماهه مبنای پیمان در دوره سه ماهه زمان انجام تجهیز و برچیدن کارگاه ، محاسبات تعدیل تجهیز کارگاه این دسته از پیمان ها مشابه محاسبات مربوط به پیمان های مذکور بند ۲ می باشد.</p><p><br></p><p>منبع : http://www.kelasefan.com<br></p> </div> <p><br></p> text/html 2013-04-23T14:55:42+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی برآوردقیمت وصورت وضعیت پروژه های فهرست بهایی با msp http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/40 <h2><br></h2> <p class="p-who"><b></b><br></p> <br><br>یکی از مسایل همه پروژه ها تاً ثیر ارتباط برنامه زمانبندی و جریان نقدی پروژه است . اغلب کارفرمایان به برآورد کل پروژه و زمانبندی آن متمرکز می شوند . و&nbsp; تخصیص بودجه بر اساس برنامه زمانبندی نیست و منجر به عقب افتادن پرداخت به پیمانکاران می شود .<br>برآوردقیمت پروژه های فهرست بهایی باmsp:<br><br>1 )&nbsp; ایجاد یک فایل Template&nbsp; با فرمت&nbsp; mpt . *<br>در Resource Sheet&nbsp; یک پروژه جدید بدون نام آیتم های فهرست بها را به ترتیب زیر وارد می کنیم :<br>در ستون Resource Name&nbsp;&nbsp; نام آیتم فهرست بها را وارد می کنیم .<br>در ستون Type&nbsp;&nbsp; نام گزینه Material&nbsp;&nbsp; را انتخاب میکنیم .<br>در ستون Material Label&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واحد اندازه گیری آیتم را وارد میکنیم .<br>در ستون Group&nbsp;&nbsp; نام فصل فهرست بها که آیتم مورد نظر در آن قرار دارد را وارد میکنیم .<br>در ستون Cost / Use&nbsp;&nbsp; قیمت&nbsp; آیتم های قیمت جدید و یا ستاره دار فهرست بها را وارد می کنیم .<br>در ستون standard rate&nbsp;&nbsp; قیمت&nbsp; آیتم های عادی&nbsp; فهرست بها را وارد می کنیم<br>در ستون Accrue at&nbsp;&nbsp; نحوه پرداخت آیتم فهرست بها از جهت آن که در شروع یا پایان فعالیت پرداخت می شود را وارد می کنیم.<br>برای آیتم های معمولی گزینه End مناسب است .<br>برای آیتم های ستاره دار گزینه prorated ( سرشکن کردن ) مناسب است .<br>در موارد استثنایی مثل آیتم های تجهیز کارگاه بسته به شکل WBS ممکن است از Accrue at Start استفاده شود .<br>در ستون Code شماره آیتم فهرست بها را وارد می کنیم .<br><br>به این ترتیب برنامه MSP ، آیتم های فهرست بها را به عنوان منبع از نوع مواد می شناسد . پس از وارد کردن تمام آیتم های فهرست بهای مورد نظر فایل مذکور را با فرمت mpt&nbsp; ذخیره می کنیم&nbsp; .<br><br>گام دوم : زمانبندی پروژه<br>در این مرحله با باز کردن فایل mpt و معرفی فعالیت ها و زمانها و روابط و سایر مشخصات پروژه base line زمانبندی را ایجاد می کنیم .<br>در این مرحله به فعالیت های برنامه زمانبندی مطابق شکل زیر احجام و مقادیر آیتم های فهرست بها را در قسمت Resource&nbsp; از Task Information اختصاص می دهیم .<br><br><br>در منو کرکره ای Resource Name&nbsp; نام آیتم مورد نظر را پیدا کرده و در قسمت units مقدار آن را درج میکنیم .<br><br><br>پس از تکمیل زمانبندی و اختصاص احجام آیتم های فهرست بها به عنوان منابع&nbsp; برنامه Baseline را ذخیره می کنیم .<br>گام سوم برآورد بودجه :<br>الف ) از منوی view ، گزینه Reports را انتخاب می کنیم .<br>ب ) در پنجره باز شده tab&nbsp; مربوط به cast را می زنیم سپس budject را انتخاب می کنیم .<br>گزارش MSP بودجه تک تک فعالیت ها را به تفکیک نشان می دهد. ودر پایان جمع کل بودجه را حساب می کند . ولی باید ضرایب پرو‍ژه مانند ضریب ارتفاع ، طبقات ، منطقه و.. در آن به طور دستی ضرب شود . و پیش پرداختها کسر شود.<br><br>و در آخر صفحه جمع ستونها دیده می شود .<br><br><br>گام چهارم رسم جریان نقدی پرو‍ژه :<br>الف ) از منوی view ، گزینه Reports را انتخاب می کنیم .<br>ب ) در پنجره باز شده tab&nbsp; مربوط به cast را می زنیم سپس Cash flow را انتخاب می کنیم .<br>باید ضرایب پرو‍ژه مانند ضریب ارتفاع ، طبقات ، منطقه و.. در آن به طور دستی ضرب شود و پیش پرداختها کسر شود.<br>گام پنجم برآورد صورت وضعیت :<br>در این گام پس از به روز رسانی پروژه و اعمال تاریخ های واقعی و در صد پیشرفت فعالیت های در دست اجرا ، بهتر است از گزارش Earned value از منوی Report&nbsp; استفاده شود .<br><br>نتیجه گیری :<br>روش فوق باعث اجاد رابطه بین عامل زمان و هزینه در پروژه ها می شود . هزینه ها به روش Activity base&nbsp; محاسبه میشود و امکان استفاده از آنالیز ها و برآورد های روش Earned value به وجود می آید و هزینه –&nbsp;&nbsp;&nbsp; های تک تک فعالیت ها به تفکیک بیان میشود. این روش دارای&nbsp; معایب زیر نیز می باشد :<br>۱ ) برنامه MSP قادر به درج نرخ منفی برای آیتم های کسر بها نیست . لذا کسر بها باید از آیتم مربوطه کسر شود .<br>۲ ) این روش برای کسانی کاربرد دارد که علاوه بر تجربه اجرایی و متره و برآورد به نرم افزار MSP تسلط داشته باشند .<br>۳&nbsp; ) پیدا کردن آیتم های فهرست بها در هنگام تخصیص بسیار وقت گیر می باشد .<br>برای گزارش گیری های مالی می بایست از&nbsp; نسخه های دارای تقویم شمسی استفاده کرد .<br><br><br>ایده جدید :<br>فایل های MSP قابل ذخیره با فرمت های Project Database ( *mpd)&nbsp;&nbsp; و Access Database ( *. mdb )&nbsp;&nbsp;&nbsp; Microsoft هستند که توسط برنامه Access باز می شوند و میتوان گزارشهای کاملتری تهیه کرد .<br><br>می توان با انتخاب Reports ستونهای مورد نظر را از فیلد ها استخراج کرد .<br> text/html 2013-04-18T15:10:52+01:00 yeganehpoia.mihanblog.com حمید میرزاعلی دانلود فرم های کمکی برای اجراء و نظارت بر پروژه های ساختمانی ( مورد نیاز مهندسین ناظر و سرپرست کارگاه ) کلیک کنید ... http://yeganehpoia.mihanblog.com/post/39 <h2><a href="http://civil8590.mihanblog.com/post/232" rel="bookmark">دانلود فرم های کمکی برای اجراء و نظارت بر پروژه های ساختمانی ( مورد نیاز مهندسین ناظر و سرپرست کارگاه ) کلیک کنید ...</a></h2> <p class="p-who"><b></b><br></p> <a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/peysazi.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم نظارتی فونداسیون</span></a> <br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/felezi.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم نظارتی اسکلت فلزی</span></a> <br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/betoni.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم نظارتی اسکلت بتنی</span></a> <br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/tircheblock.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم نظارتی سقف تیرچه بلوک</span></a> <br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/seftkari.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم نظارتی سفت کاری</span></a> <br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/tasisat.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم نظارتی تاسیسات مکانیکی و برقی</span></a> <br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/nazokkari.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم نظارتی نازک کاری</span></a><br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Form31.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم ارائه کار مهندسین ناظر و طراح ساختمان</span></a> <br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/nazertarah.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم تعهدات مهندس ناظر و طراح عمران و معماری</span></a><br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/Taahod-Electricity.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم تعهدات و وظایف مهندس ناظر تاسیسات برق</span></a> <br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/Taahod-Mechanic.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم تعهدات و وظایف مهندس ناظر تاسیسات مکانیک</span></a><br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/rozaneh.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم گزارش روزانه کارگاه </span></a><br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/ensani.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم نیروی انسانی و ماشین آلات ساختمانی ساختمانی و تاسیساتی</span></a><br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/faseleh.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم صورتجلسه فاصله حمل </span></a><br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/pishnehad.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم صورتجلسه پیشنهاد قیمت جدید</span></a><br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/pishraft.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم پیشرفت پروژه - عملیات اجرایی ساختمان</span></a><br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/pishraftfiziki.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;"> فرم پیشرفت فیزیکی پروژه های ساختمانی</span></a> <br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/dastoralamal.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم دستورالعمل نحوه محاسبه مابه التفاوت فولاد و سیمان</span></a><br><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/formmabeotafavot.pdf.htm" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم محاسبه مابه التفاوت مصالح </span></a><br><span style="font-family:Tahoma;"><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/metremabeotafavot.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم متره برای محاسبه مابه التفاوت</span></a> </span><br><span style="font-family:Tahoma;"><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/dastmozdi.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم قرار داد دستمزدی</span></a></span><br><span style="font-family:Tahoma;"><a href="http://s1.picofile.com/omidi/Documents/metremorabazirbana.pdf.html" class="postlink"><span style="color:#0099ff;">فرم قرار داد متر مربع زیربنایی</span></a><br><br>منبع :</span><a href="http://omidi2010.blogsky.com/" class="postlink">http://omidi2010.blogsky.com</a>